Med bakgrunn i formannskapets vedtak 46/18 den 19.06. 2018 legges forslag til "Forskrift om skuddpremie på kråke, ravn og mink" til høring. Høringsfristen er satt til 01.08. 2018

Eventuelle høringssvar merkes 18/112

Høringsdokumenter