I forbindelse med utbygging av Åsen boligfelt er en ny veiparsell etablert. Herøy kommune ønsker forslag til veinavn på nevnte parsell.

Forslag sendes skriftlig til: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, eller i e-post:

post@herøy-no.kommune.no innen 01.12.2017. Merk henvendelser med sak 17/1644.

Kartskisse A-3 format.