Kommunen holder fremdeles treningssenteret stengt. Sprut er et ubemannet treningssenter, og det blir derfor ikke mulig å følge bransjestandarden for smittevern.

Veilederen som er kommet krever mulighet for smittesporing, jevnlig tilsyn av de som trener, avstand mellom brukere av senteret og ekstra renhold og hygiene.

Treningssenteret brukes også av pasienter som trenger nødvendig fysioterapibehandling og som er i høyrisikogruppen for Covid-19.

Det er derfor besluttet at treningssenteret holdes stengt inntil videre.

 

Mari Haave Dvergsdal
Fysioterapeut/Frisklivskoordinator
Sprut treningssenter