- De første arbeidene med renoveringen av Hoholmen bru er nå avsluttet og inntil videre er det derfor fri ferdsel døgnet rundt. Det vil bli varslet to dager før arbeidene starter opp igjen med nattestenging av brua, opplyser Ernst-Helge Moen Storøy i Nordasfalt, avd. Rehab.