Hos oss får du informasjon om vårt kurstilbud "PRIDE grunnopplæring" som tilbys potensielle fosterforeldre.

Gjennom våre PRIDE kurs forberedes deltakerne på oppgaven og den enkelte får gjennom kurset anledning til å vurdere om de kan bli fosterhjem.

Pride kurs i Sandnessjøen:
Helg 1: 14. og 15.mars
Helg 2: 18. og 19.april
Helg 3: 30. og 31.mai

Pride kurs i Bodø:
Helg 1: 21. og 22.mars
Helg 2: 25. og 26.april
Helg 3: 6. og 7. juni

Kontakt oss! Tlf. 466 15 450 - fosterhjem.no

 

Barne- ungdoms- og familieetaten
Fosterhjemstjenesten i Bodø