Håndtering av begravelser og bisettelser i Herøy

Faren for koronasmitte gir store utfordringer for gjennomføring av gravferd og bisettelser i Herøy. Men vi ønsker fremdeles å tilby begravelser på en verdig og god måte, selv med de begrensinger som koronasmitten har gitt oss. Etterlatte oppfordres så tidlig som mulig å ta kontakt med kirkekontoret etter et dødsfall. Kirken ved kirkeverge og prest/prost vil sammen med pårørende kunne se på mulighetene for gjennomføring av en gravferd/bisettelse. Her er noen momenter en kan ta i betraktning i forbindelse med begravelser:

  • Kremasjon. En urnebegravelse kan gjøres senere slik at flere personer kan være tilstede ved en seremoni. Urnenedsettingen skal skje innen 6 mnd etter kremasjonen.
  • Ved bruk av Herøy kirke som seremonisted er det satt begrensning på 20 personer. Det betyr at de pårørende må velge ut hvem som kan få komme inn i kirka. På gravplassen er det ikke samme restriksjon, men smittefaren er like stor der også, og en oppfordres til å holde en avstand til hverandre på 2 meter.
  • Streaming. For de som ikke får mulighet til å kunne delta i en gravferd i kirka, kan streaming av seremonien være en mulighet. Dette må i så fall avgjøres av de pårørende.
  • Seremoni på gravplassen. Dette blir en utendørs seremoni med de begrensninger det har (værforhold, lyd osv..). Noen flere kan delta, men en skal fortsatt holde en avstand til hverandre på 2 meter.
  • Når situasjonen normaliserer seg igjen, kan kirka tilby en minnestund der alle som ønsker det kan samles i kirka for å ta farvel med den avdøde.

 

Kirkekontoret