Det er oppdaget en feil ved linken til søknad om barnehageplass.

Dersom du har søkt plass for ditt barn og ikke fått svar på søknaden, bes du om å ta kontakt med:

  • Herøy barnehage v/Line Olsen Roan, tlf. 90751602
  • Solli barnehage v/Arnhild Thoresen, tlf. 75058563

Feilen er nå rettet opp, så det vil også være mulig å sende elektronisk søknad på nytt.