Havneregulativ for Herøy havn ble vedtatt i kommunestyre 14. februar 2023 i sak 4/2023.

Kommunestyrets vedtak:

  1. Forskrift om Farvannsavgift for Herøy kommune vedtas og legges ut på lovdata.
     
  2. Havneregulativ for 2023 vedtas, med følgende endring i punkt 3.5 Beregning av avgift for bruk av flytekai:
    - Fartøy med største lengde 15 meter som benytter Herøy kommunes flytekai betaler kr. 150,- pr dag/anløp.
    - Fartøy over 15 meter beregnes etter pkt 3.4.
    Gjelder for: Flytekai Tennvalen Flytekai Bygdesamling Flytekai almendingskai Husvær

Havneregulativ for Herøy havn