Den 7. mars starter Linea sin årlige helikopterbefaring av strømnettet.

Helgeland har hatt mye uvær i vintermånedene og Linea ser frem til å starte årets helikopterbefaring av høyspentnettet for å avdekke skader på stolper og linjer.

Det har vært mye vær i starten av året og kundene og Linea har også fått merket dette på strømforsyningen. En kombinasjon av sterke vindkast, lyn aktivitet og mye nedbør har ført til en rekke strømbrudd rundt om på Helgeland.

- Vi opplever at både lyn aktivitet og sterk vind har gjort skader på vårt linjenett. Ikke alle skader fører til strømbrudd, men kan komme senere på året. Vi har fått mange henvendelser fra publikum som har sett at det for eksempel har vært brann i en stolpe eller andre skader på våre anlegg. Slik varsling setter vi stor pris på, og når vi nå startet helikopterbefaringen i starten av mars får vi en totaloversikt over skadeomfanget før det skjer strømbrudd, forteller prosjektleder for helikopterbefaringen Eskil Strøm i Linea.

Helikopterfirmaet Midtnorsk helikopterservice AS vil utføre befaringen i samarbeid med en eller to montører i cockpiten. Helikoptret vil fly lavt over og langs linjene. I tillegg har man såkalt toppbefaring der helikopteret flyr rundt hvert mastepunkt.

Droner vil også bli brukt
- Det å fly rundt hvert mastepunkt er krevende for et stort helikopter. Vi ser derfor at bruk av drone er mer effektivt der også bildekvaliteten blir mye bedre fordi dronen kan fly mye nærmere rundt mastepunktene, forteller Strøm.

Når droner skal benyttes vil helikoptret lande på høydedrag som gir oversikt over høyspentnettet. Derifra vil dronen fly linjestrekk og ta bilder av linjene og mastepunktene.

Sikkerhetsfokuset er i høysetet under en slik befaringer og derfor samler prosjektleder Eskil Strøm inn de involverte montørene og de ansvarlige fra helikopterselskapet til et årlig planleggingsmøte i forkant oppstarten. Her gjennomgås planene for selve flyvningen og hvordan sikkerheten og eventuelle krisesituasjoner skal håndteres. Et viktig element er dialogen mellom montør og helikopterpilot for rapportering av mulige farlige situasjoner under flyvningen.

Kundevarsling
- Det er også viktig for oss at våre kundegrupper er informert og er klar over hva som skjer når helikopteret kommer rundt om på Helgeland. Dette kan være alt fra turgåere, barnehager og spesielt eiere av dyr ute på beite, forteller Strøm.

- Vi sender derfor ut SMS til våre kunder med kort info og en lenke til mer utfyllende informasjon på våre internettsider.

Linea ber om forståelse for at man ikke kan ta hensyn til hunder og katter eller andre små husdyr.

Linea har nesten 3.000 kilometer med høyspentnett på Helgeland og helikopterbefaringen er estimert å foregå i perioden 7. mars til 15. april 2022.