Fra neste uke vil helsestasjonen kun være bemannet annen hver mandag.

Helsesøster Hilvi Emilsen vikarierer annen hver mandag mens Karina Kilvær er ute i 8 ukers praksis. Første arbeidsdag blir mandag 14.september. Hun er utdannet helsesøster og jobber til daglig ved Alstahaug helsestasjon. Edith R. Hansen er sykemeldt inntil videre.

Hilvi vil ha telefontid mellom kl. 11.00 - 11.30 og mellom kl.14.30 - 15.00.

Andre henvendelser rettes som tidligere til legekontoret.

Helsestasjon for ungdom er stengt inntil videre. Elever i videregående skole oppfordres til å ta kontakt med helsesøster ved sin skole.