Området har et areal på totalt ca. 16 dekar fordelt på 5 regulerte næringstomter. Størrelsen på tomtene varierer fra 1,73 til 4,4 dekar, %BYA vil variere mellom tomtene. Samlet salgbart tomteareal er på ca. 13,5 dekar.
Salgspris for tomtene er kr. 335,- pr. m2 + omkostninger.

Området er under opparbeidelse, og arbeidet ventes ferdig i løpet av inneværende år. Forretningsbygg kan oppføres inntil to etasjer. Det kan tillates innredet boliger, dog ikke i 1. etasje. Bebyggelsens art, utforming og plassering skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av kommunen.

Salg skjer i tråd med kommunale retningslinjer.
 

Ved interesse og mer informasjon, kontakt:
post@heroy-no.kommune.no eller
ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no