Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Herøy kommune er lagt ut til offentlig høring på kommunens hjemmeside og på http://www.heroyfjerdingen.no med frist for uttalelse 22.09. 2014

Saken er også lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret

Høringsbrev.pdf

Tabell verdisetting.pdf

Kart.pdf

http://friluftsliv.avinet.no