Formannskapet i Herøy kommune har i møte 26.01.2018 vedtatt å legge forslag om Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt 2018 – 2021 ut til høring.

Høringsfristen er 22.02.2018.

Høringsdokumentene kan lastes ned fra Herøy kommunes hjemmeside eller ved å trykke her.

Høringsuttalelser leveres skriftlig til:
post@heroy-no.kommune.noeller

Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Innspill til høring merkes med saksnummer 18/44.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Elisabeth Pedersen på e-post elisabeth.pedersen@donna.kommune.no.