Høringsfristen er 20.september 2017.

Høringssvar sendes skriftlig til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller til post@heroy-no.kommune.no

Samlet saksframstilling, inkludert forslag til Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester kan du lese ved å trykke her.