Forslag til vann- og avløpsforskrift for Herøy kommune legges ut på høring med frist for uttalelser satt til 15. desember 2018.

Høringssvar kan sendes til post@heroy-no.kommune.no eller til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.

Henvendelser merkes med sak 18/980.

Høringsbrev

Forslag til forskrift om vann og avløp 2019