Kommunestyret har i møte 26.02.2019, sak 1/19 fattet følgende vedtak:

Herøy kommunestyre stiller seg bak det forelagte høringssvaret til ressursgruppas foreløpige rapport om framtida Helgelandssykehus; Helgelandssykehuset 2015.

Du kan lese høringssvaret fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad her