De som har plass og ønsker å beholde den uforandret, trenger ikke søke på nytt.

Det kan søkes på elektronisk søknadsskjema, som du finner på kommunenes hjemmeside. Direkte link finner du her.

Papirbasert søknadsskjema fås ved henvendelse til Herøy kommune, servicekontoret eller til den enkelte barnehage.

Papirsøknader sendes til:

Herøy kommune,
Servicekontoret,
Silvalveien 1,
8850 Herøy.

Søknadsfrist: 15.mars 2016