Mange grove kriminelle handlinger foregår i det skjulte og blir aldri kjent for politiet. Nå lanseres informasjonskampanjen Hvor lite skal du finne deg i? for å forebygge vold i nære relasjoner.

Opp mot 150 000 personer utsettes for vold fra noen de kjenner godt hvert eneste år, ifølge regjeringens handlingsplan ”Et liv uten vold”. Kun en fjerdedel av kvinnene som utsettes for grov vold i nære relasjoner anmelder forholdet. En ny informasjonskampanje skal øke kunnskapen om denne typen vold og om hva politiet kan bistå med.

– Altfor mange lever i voldelige forhold. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold og trusler. Derfor er det viktig å senke terskelen for å be om hjelp eller varsle om personer man er bekymret for, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Fra forelskelse til vold
Kampanjen handler om å tenke over ting på en ny måte. De fleste relasjoner starter med forelskelse og kjærlighet, og derfor er det naturlig for mange som utsettes for vold å bortforklare og tilgi. Spørsmålet kampanjen stiller er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

– Mange finner seg i alt for mye. Vi vet at det kan være vanskelig å komme seg ut av et voldelig forhold, men ofte opphører ikke volden uten hjelp utenfra. Ved å kontakte politiet kan man få beskyttelse og slutt på volden, forteller Humlegård.

Vær oppmerksom på faresignaler
Kampanjen er utarbeidet av Kripos og kommunikasjonsbyrået Dinamo på oppdrag fra Politidirektoratet, og vil være synlig gjennom en kampanjeside der du blant annet kan sjekke faresignaler, sosiale medier, film og plakater rundt i distriktene. Målgruppene er personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par og par med barn, samt vitner som kjenner til at noen er utsatt for vold. Informasjonen på nettsiden hvorlite.no oversettes til flere språk.

- Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområde. Vi ønsker å bygge ned barrierer mellom publikum og politiet, og styrke samarbeidet med andre aktører. Dette er først og fremst en forebyggende kampanje hvor vi ønsker å forhindre at noen blir utsatt for vold, ved blant annet å gjøre unge mennesker oppmerksom på faresignaler, sier prosjektleder Raymond Thorsen, politioverbetjent ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Om kampanjen ”Hvor lite skal du finne deg i?”

  • Kampanjen skal gjøre folk mer oppmerksomme på vold i nære relasjoner og bidra til å forebygge denne type vold.
  • Bakgrunnen er Justisdepartementets handlingsplan Et liv uten vold (2014–2017).
  • Kampanjen består blant annet av nettside med informasjon om vold, om hvor du finner hjelp, sjekk av faresignaler, spørsmål og svar-tjeneste, samt film www.hvorlite.no, se link til høyre.

Om vold i nære relasjoner

  • Inntil 150 000 personer utsettes for vold i nære relasjoner hvert år. Store mørketall.
  • I fjor ble det registrert ca. 3000 anmeldelser for mishandling i familieforhold. De siste fem årene er antall anmeldelser økt med ca. 25 prosent, ifølge anmeldelsesstatistikken.
  • Kun hver fjerde kvinne som utsettes for grov vold anmelder forholdet.
  • Like mange menn (16,3 %) som kvinner (14,4 %) rapporterer mindre alvorlig partnervold.
  • Flere kvinner (9,2 %) enn menn (1,9 %) hadde vært utsatt for alvorlig vold fra partner.
  • En av ti barn opplever vold mellom foreldrene.
  • Få av de voldsutsatte oppsøker helsetjenester eller politi, og en del forteller aldri til noen hva de har vært utsatt for.


Kilde: www.politiet.no

Gå til kampanjens nettsted