De siste dagene har media skrevet mye om terrortrusselen mot Norge. I den forbindelse er det viktig at barn kan komme til foreldrene sine og spørre om hva som skjer, om ting de kan ha sett eller hørt og som kan ha gjort dem engstelige.

I og med at det er ferie, kommer ikke barna til å være i de store barnegruppene og på skolen hvor de får høre og snakke om ting. Barn i skolealder kan komme til å ha spørsmål. De bør heller finne ut av dette gjennom sine foresatte, fremfor gjennom jevnaldrende eller på internett, TV og liknende. Hovedpoenget må være at barna bør høre det fra de voksne, og ikke fra andre barn.

På nettsidene til helsenorge.no som er utarbeidet av Helsedirektoratet finner dere mange god råd om hvordan dere skal snakke med barna om dette temaet.

 Trykk her for å lese rådene.