Invitasjonsbrev til alle over 65 år

Vaksine tilbys følgende risikogrupper:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12.svangerskapsuke
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk hjerte- og karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt infeksjonsforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Mer om hvorfor influensavaksine anbefales til risikogrupper
Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse ofte være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

Forskning viser at under influensasesongen er vaksinerte eldre mindre utsatte for hjerteinfarkt og hjerneslag enn uvaksinerte eldre. Dette er en av grunnene til at alle som har fylt 65 år anbefales å ta influensavaksine, også om de er friske.

Influensavaksine har følgende virkninger:

 • Gjør folk mindre syke
 • Færre trenger innleggelse i sykehus
 • Færre får varig svekket helse
 • Reduserer risiko for komplikasjoner hos gravide og foster
 • Redder liv

Pris:  kr. 50,-.

Det vil også være mulighet for påfyll av Pneumovax, den koster kr. 200,-.

Influensavaksinering gir ikke rett til rekvisisjon for drosje.

Edith R.Hansen
Ledende helsesøster