Vaksine tilbys følgende risikogrupper:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12.svangerskapsuke
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk hjerte- og karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt infeksjonsforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Pris:  kr. 50,-.

Det vil også være mulighet for påfyll av Pneumovax.  Obs! den koster i år kr. 360,-.

Influensavaksinering gir ikke rett til rekvisisjon for drosje.
 

Vaksinering Brasøy/Husvær:
Utføres ved legedagen på Husvær onsdag 26.oktober mellom kl. 13.00 og 14.00. Det er fint hvis dere ringer legekontoret på tlf. 75068050 for å bestille time til dette.