Årets vaksinedag blir torsdag 31.oktober mellom kl.08:30 og 15:00.

Vaksine tilbys følgende risikogrupper:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12.svangerskapsuke  
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk hjerte- og karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt infeksjonsforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Pris:  kr. 75,-.

Det vil også være mulighet for påfyll av Pneumovax.  Prisen er kr. 350,-.

Influensavaksinering gir ikke rett til rekvisisjon for drosje.