Herøy kommune planlegger vaksinering i begynnelsen av november. I denne artikkelen kan du lese mer om hvem som bør vaksinere seg, hvem som kan kjøpe vaksine på apotek (uten resept i år) og hva en vaksine koster. 

Hvem bør vaksinere seg?

Influensavaksine anbefales spesielt for:
- gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
- beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:
- diabetes type 1 og 2
- kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt immunforsvar
- svært alvorlig fedme (KMI over 40)
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
- helsepersonell som har pasientkontakt
- husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
- svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Hva koster influensavaksine?

Organisert via kommunen eller på legetime:
De som tilhører en av risikogruppene for alvorlig influensa betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering, mens selve vaksinen er gratis. De som har frikort betaler ingenting. 

Vaksine på apotek:
Vaksinering i apotek er ikke en del av influensavaksinasjonsprogrammet, og de som vaksinerer seg der må betale full pris for vaksine og vaksinering. Helsedirektoratet har høsten 2020 gjort vedtak om at apotekene må forbeholde sine vaksinedoser til personer i risikogruppene og helsepersonell. Vedtaket gjelder fram til 1. desember.
Det trenges ikke resept i år.

Når kan man få vaksine?

Herøy kommune vil organisere influensavaksinering sannsynligvis i uke 45 og kommer tilbake med datoer og sted.
Pasienter som har timer til lege eller jordmor kan be om å få satt vaksine i forbindelse med timen sin.