Herøy helsestasjon har flyttet inn i nye lokaler i Herøy helsesenter, og nå har helsesøstrene hvert sitt kontor og tilhørende telefonnummer.

 

Karina Kilvær  :  75068058

Edith R. Hansen  : 75068056

Velkommen til vår nye helsestasjon J

 

Edith R. Hansen
ledende helsesøster