Ubetalte fakturaer.
Ubetalte fakturaer vil heretter bli utsendt fra kommunen og det vil ikke lenger være mulig å komme innom legekontoret for å betale. Herøy kommune overtar også ansvaret for å sende ut purringer.

Dette får selvfølgelig ingen konsekvenser for de som betaler når de er hos legen.

Legekontoret ønsker at alle som har mulighet til det betaler med kort.

Reseptbestillinger.
Posten har som de fleste vet sluttet med postombæring på lørdager. Konsekvensene er at medisiner bestilt fredag ikke mottas før mandag. Pasientene bes bestille sine medisiner i god tid før det blir tomt