Herøy kommune har per i dag ingen nye påviste smittetilfeller. Kommune har fått svar på de fleste tester som ble tatt før helgen. 

Pressemelding 11. januar 2021
Herøy kommune har per i dag ingen nye påviste tilfeller av Covid-19. Kommunen har fått svar på de fleste tester som ble tatt før helgen. 

Alle som har symptomer bør teste seg, da mange med Covid-19 vil være uten symptomer. Man bør være oppmerksom på lette symptomer som litt slappet, hodepine og andre forkjølelsessymptomer. 

Tall som oppgis i sentrale medier over smittede i Herøy kommune kan avvike noe fra de reelle tallene, det er flere grunner til det. Vi anbefaler dere å holde dere oppdatert på det som skrives på kommunens hjemmeside og Herøyfjerdingen.  

For at det skal oppleves som mindre ubehagelig vil barn under 10 år fremover kun få tatt halsprøve. De slipper altså neseprøven, men vi vil likevel understreke at neseprøven ikke er skadelig. Foreldre til barn i karantene må være spesielt observant på egne symptomer og ha lav terskel for å teste seg selv.  

Audun Dyrhaug Hov
Kommuneoverlege Herøy

MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall og dette kan være årsakene:

  • Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.

  • Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.

  • FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.

  • Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.

MSIS er det offisielle registeret for antall coronasmittede i Norge. 

Trykk her for informasjon om Koronavirus/Covid-19 på Herøy kommunes hjemmeside.

Trykk her for å lese om nasjonale innstramminger som ble innført fra mandag 4. januar 2021.

Kilde: VG