Til våre nye 1.klassinger og deres foresatte

Vi ønsker hjertelig velkommen til innskriving i 1.klasse ved Herøy skole høsten 2018 og til det første møte med skolen.

Innskrivingen vil finne sted på barneskolen onsdag 25.april kl.17:30.

Velkommen til skolen, vi gleder oss!