Det er for tiden en uavklart smittesituasjon i Herøy kommune og kriseledelsen oppfordrer derfor til reduksjon i antall besøk til situasjonen blir mer avklart.

I løpet av mandag 17. januar 2022 ble det registrert 10 nye positive hjemmetester med ukjent smittevei. Situasjonen er uavklart, og smittesporingsteamet jobber med kartlegging av nærkontakter. Isolasjon og karantene ilegges i tråd med nasjonale regler. 

De nye tiltakene oppfordrer dere som besøkende å redusere antall besøk. Omsorgssentret opprettholder de gjeldende reglene som ble innført 8. desember 2021 med med unntak av at det nå skal alle besøkende bruke munnbind når de oppholder seg på omsorgssentret.

Vi ønsker å ivareta muligheten for å ta i mot besøkende, men med noen restriksjoner.

 1. Følge de nasjonale rådene for å hindre smittespredning:
  a) Utfør håndhygiene før og etter besøket.​
  b) Hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon eller har vært i kontakt med en bekreftet smittet kan man ikke komme på besøk.

 2. Besøkende bes registrere seg i besøksloggen som ligger på beboerens rom.

 3. Begrens antall besøkende inne på beboerrommet.
  a) Maksimalt 4 personer.
  b) Kantinen og Storstuen kan benyttes når det skal samles flere, men det kan maksimalt være 10 personer samlet.
  c) Husk at alle må bidra med å begrense antall nærkontakter.

 4. Det vil ikke bli kaffeservering under besøket. Ønsker besøket å ta med kaffe og kake er det mulig. Da benyttes engangsutstyr som er på avdelingene.

Velkommen til Herøy omsorgssenter!

Vennlig hilsen
ledelsen ved Herøy omsorgssenter