Bokverket «Øyfolket – En vandring i Herøy kommunes historie» er utgitt i anledning Herøy kommunes 150-årsjubileum i 2012. Gjennom to fyldige og godt illustrerte bind blir leseren tatt med på en historisk vandring der viktige hendelser i kommunens historie blir beskrevet. Vandringen starter i 1862 da kommunen ble opprettet. Så følger vi folk og kommune framover i tid. Vi stifter bekjentskap med mange av utfordringene og mulighetene som dukket opp. Fiskerienes betydning og utvikling er nøye beskrevet. Viktige hendelser som storsildfisket rundt 1870 og Sandsundværulykken i 1901, har fått fyldig omtale. Det har også forhold knyttet til egg- og dunvær. En institusjon som Bjørnsmartnan har også fått stor oppmerksomhet. Vi møter lokalmiljø og enkeltpersoner i medgang og motgang, i krig og fred og i begivenheter som leder fram mot vår tid.

Herøy blir ikke beskrevet isolert. Det trekkes mange paralleller til hendelser som skjedde andre steder. Av den grunn vil vandringen gjennom Herøy kommunes historie også ha interesse langt utover Herøy kommunes grenser. Boka inneholder derfor mye stoff fra dagens Alstahaug, Dønna, Leirfjord – i tillegg til at det mange steder er trukket sammenligninger med de fleste andre kommunene på Helgeland og kysten som helhet.

Boka er blitt svært godt mottatt, både av herøyfjerdinger, folk i nabokommuner, folk med interesse for kysten i tillegg til faghistorikere.»

Jubileumsbøkene "Øyfolket" bind 1 og 2 selges på: Rådhuset tlf: 75068000 e-post:post@heroy-no.kommune.no

Priser:
Ved kjøp av begge bøkene kr. 400,- pr. bok
Ved kjøp av en bok kr. 450,-