Helsesøster Karina Kilvær skriver i en e-post at hun har oppfordret barnehagene og Herøy skole til å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om kampanje mot hodelus . Det er viktig at alle foreldre/foresatte følger opp og sjekker barna sine for hodelus.

Folkehelseinstituttet skriver blant annet dette i sin oppfordring:

- Kampanjen gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus.

Man oppfordrer foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 6.-8. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

Hele nyhetsbrevet kan du lese her.