Helgelandskatedralen, også kalt "Den hvite svane" troner synlig i terrenget allerede ved innseilingen til øya og har også en viktig plass i folks bevissthet her.

Kirka er et praktfullt eksempel på en middelalderkatedral med en karakteristisk apsis (halvbue) bak alteret. Den rommer  drøyt 250 mennesker og ligger som en del av Helgelands museums anlegg med låve, fjøs og naust, samt Prestegården som har vært bolig for prestefamilier siden midten av 1800-tallet.

På Herøy er det gudstjeneste ca tre søndager i måneden. Noen av årets gudstjenester feires i sør-øyene; på Husvær og Sandvær

Sandvær bedehus.jpg Sandvær bedehus[1].jpg

I tillegg feires faste friluftsgudstjenester rundt omkring i soknet.

Guiding:
Guiding i kirken kan bestilles hos Helgeland museum, avd. Herøy - Rajko Savic tlf. 75068028 eller mobil 97733370

Kirkekontoret, rådhuset, Silvalveien 1, 8850 Herøy. e.post: her.sokn@heroy-no.kommune.no
Kirkekontoret ligger i det gamle kommunehuset og er betjent hver dag mellom kl.10.00 og 15.00. Kontoret nås gjennom kommunens sentralbord - tlf. 75068000

Sokneprest Gunver Birgitte Nielsen tlf.45381783 gunver.birgitte.nielsen@heroy-no.kommune.no
Kirkeverge Bård Grønbech tlf.95161564 bard.gronbech@heroy-no.kommune.no
Organist Marija Druzijanic    
Menighetspedagog Trine B. Heggheim tlf.48210953 trine.heggheim@heroy-no.kommune.no
Kirketjener Stig Edvinsen (formidler også gravmonument. tjenester) tlf.91109058 stig.edvinsen@heroy-no.kommune.no

Dødsfall/gravsteder:
Kirkevergen tar imot meldinger om dødsfall og spørsmål ang  feste av graver på mobilnr. 951 61 564

Kriser og nødstilfeller:
Utenom arbeidstid er det alltid en prest på beredskapsvakt i ved kriser og nødstilfeller på mobilnr. 916 55 881.

Trosopplæring:
Menigheten har tilbud om trosopplæring  til alle døpte, med dåpsbesøk, babysang, utdeling av 4- og 6-års bok, kirkeklubb, ti års jubileum for dåpen og kirkevandringer i samarbeid med skole og barnehager i tillegg til et variert konfirmasjonstilbud.

Oppslag og informasjon finnes i egne montre ved kirka og på matbutikkene på Sør Herøy og Tenna.

Tekst og bilder: Annette Stenseng