Hva er en kjernejournal?
Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som samler viktige opplysninger og gjør dem tilgjengelig både for deg som innbygger og helsepersonell. Helsepersonell får tilgang til opplysningene når de skal behandle deg. Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement.

Hvorfor trenger jeg kjernejournal?
I dag ligger helseopplysningene dine spredt i pasientjournaler der du har vært til undersøkelse og behandling. Helsepersonell ved et sykehus har ikke tilgang til pasientjournalen du har hos fastlegen eller andre steder.

Hvis du trenger akutt hjelp, er det ikke sendt informasjon om deg i forkant. Helsepersonell må da behandle deg uten å ha tilgang til helseopplysningene dine. Det er særlig uheldig hvis du ikke kan gjøre rede for deg, f.eks. dersom du er bevisstløst.

Kjernejournal samler helseopplysningene dine på ett sted og gjør informasjonen tilgjengelig for helsepersonell som skal hjelpe deg.

  • Tåler du narkose?
  • Har du alvorlige allergier?
  • Hvilke legemidler bruker du?
  • Har du vansker med hørsel eller tale?

Slike spørsmål vil helsepersonell raskt få svar på i kjernejournalen din. Kjernejournal bidrar derfor til tryggere helsehjelp.

Få mer informasjon ved å gå inn på Helsenorge

Kilde: Helsenorge