Kurset er for pasienter med diagnosen KOLS og deres pårørende.

Ta kontakt med fastlegen din hvis du ønsker henvisning.

Henvisningsfrist er 11.mai 2016.

Programmet for kurset finner du her.