I tråd med vedtak fattet av Formannskapet 09.06.2020, er forslag til planstrategi for Herøy kommune lagt ut på høring.

Herøy kommune inviterer relevante høringsinstanser, våre nabokommuner og andre interessenter til å komme med innspill til forslaget.

Innspill og eventuelle spørsmål sendes på e-post til post@heroy-no.kommune.no 

Merk e-posten "Planstrategi 2020-2024" 

Frist for å gi innspill til planstrategi er 15.07.2020

Samlet saksframstilling

Saksprotokoll

Forslag til planstrategi for Herøy kommune