Herøy kommune er organisert som en to-nivåkommune.  Det vil si at lederne av de ulike enhetene i kommunen er direkte underlagt kommunedirektøren.

Kommunenes høyeste administrative organ er kommunedirektørens ledergruppe, som består av:

  • Kommunedirektør - Henrik Skovly
  • Kommunalsjef helse, omsorg og integrering  - Siv Nilsen
  • Kommunalsjef oppvekst og kultur - Caroline Asphaug
  • Kommunalsjef miljø og kommunalteknikk - Morten Hanssen
  • Enhetsleder for Herøy barnehage - Line Olsen
  • Enhetsleder for Herøy skole - Lars Olav Mogård-Larsen
  • Enhetsleder for hjemmetjenesten - Wenche Sæthre Jørgensen
  • Enhetsleder for miljøtjenesten - 
  • Enhetsleder for institusjon - Marit Reitan Kjemsås
  • Enhetsleder for driftsavdelingen - 

Kommunedirektørens ledergruppe har faste møter minst en gang per måned.