Følgende saker skal behandles:

0036/14 - BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

0037/14 - REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 16.12.2014

0038/14 - HELGELAND HAVN - FORSKRIFT OM BEREGNING OG INNKREVING AV ANLØPSAVGIFT FOR 2015

0039/14 - SAMARBEIDSAVTALE LEGEVAKTSFORMIDLING

0040/14 - RENOVERING/RESTAURERING I HERØY KIRKE

0041/14 - VEDTAKELSE - REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE

0042/14 - REVIDERING AV SFO VEDTEKTER

0043/14 - ETABERLING AV REGIONALT UNGDOMSRÅD PÅ HELGELAND - DELTAKELSE FRA HERØY KOMMUNE

0044/14 - KYSTPLAN - HELGELAND

0045/14 - ETISKE RETNINGSLINJER FOR HERØY KOMMUNE

Du kan lese alle sakspapirer her.