Følgende saker skal behandles:

1/18 - Helhetlig arbeid med tilflytting og innvandring – Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune
2/18 - Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2021
3/18 - Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser - bygg og anleggskontrakter
4/18 - Servicefond for reiselivs- og opplevelsesnæringen
5/18 - Forskrift vann og avløp 2018
6/18 - Konstituering av rådmann 

Trykk her for å lese mer om sakene.