Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 12. mai kl. 09.00. På grunn av koronabestemmelsene arrangeres det denne gangen som et Teams-møte.

Rådmann Geir Berglund opplyser om at det dessverre har oppstått noen uklarheter rundt innkalling, saksliste og saksdokumenter til kommunestyremøtet 12. mai 2020.  

- Dette er beklagelig, men vi har hatt noen utfordringer knyttet til at sakene til dette møtet egentlig var satt opp og utsendt til medlemmene av kommunestyret til møte den 17.03.20, som ble avlyst. Saksdokumentene ligger derfor i møtekalenderen på kommunenes nettsider under kommunetyremøtet 17. mars 2020, opplyser Berglund.

Her er sakslisten til møtet:

1/20 - Revidering av "Reglement for Herøy barne- og ungdomsråd"

 2/20 - Revidering - Reglement for Råd for eldre og funksjonshemmede

3/20 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019

4/20 - Seniorpolitiske tiltak i Herøy kommune

5/20 - Retningslinjer for Mangfoldsrådet

6/20 - Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter Plan- og Bygningsloven §19-2

7/20 - Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

8/20 - HSYK 2025 - kommunenes arbeid i konseptfasen

Du finner dokumentene ved å trykke her.