Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 6. oktober kl. 10.00. For å ivareta smittevernreglene arrangeres møtet i Herøy skoles aula.

Følgende saker skal behandles:

28/2020 - Kommuneplanens Arealdel 2019-2029

29/2020 - Hovedplan - avløp

30/2020 - Planstrategi Herøy kommune 2020-2024

31/2020 - Kapasitetsberegning og mulighetsstudie - Herøy skole

32/2020 - Delegering av myndighet til å vedta mindre reguleringsplan for Herøysundet bru til Formannskapet

33/2020 - Ny samarbeidsavtale RKK Ytre Helgeland 

34/2020 - Salg av Herøy Fiber AS 

35/2020 - Tertialrapport per 31.08.20 

36/2020 - Revisjon av finansreglementer 2020

37/2020 - Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Orientering:

  • «Operasjon Dagsverk» (OD) ved 10. trinn

Utdeling av: 

  • Herøy kommunes kulturpris 2020
  • Herøy kommunes næringspris 2020
  • Unge kunstneres pris 2020
  • Frivillighetsprisen 2020

På grunn av smittevernreglene i forbindelse med Covid -19 vil det ikke bli anledning for tilhørere å følge møtet, men det vises direkte og blir lagret på Kommune-TV.

Du finner dokumentene ved å trykke her.