Det avholdes kommunestyremøte tirsdag 5. oktober 2021 kl. 10.00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Følgende saker skal behandles:

PS 21/41 - Behandling av varsel om kritikkverdige forhold mellom politisk- og administrativt nivå jfr. AML

PS 21/42 - Tertialrapport pr. 31.8.2021

PS 21/43 - Hovedplan vei 2022 - 2029

PS 21/44 - Høring om ny kirkelig organisering

PS 21/45 - Ny behandling gravfesteavgift i Herøy kommune 2021 - 2024

PS 21/46 - Søknad om støtte - videreføring av prosjekt fastlandsforbindelse Dønna/Herøy-Alstahaug

PS 21/47 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Herøy kommune

PS 21/48 - Uttreden fra verv - Morten Hanssen. Opprykk og nyvalg

PS 21/49 - Mangfoldsrådet - nyvalg av medlem, samt leder

PS 21/50 - Gravfesteavgift i Herøy kommune 2021-2024

FO 21/01 - Interpellasjon - Tak Herøy helsehus

Referatsaker
RS 21/29 - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i helsehussaken - Herøy Kommune 
RS 21/30 - Avgjørelse - lovlighetskontroll - vedtak i sak 11/21 - nyvalg av kontrollutvalg
RS 21/31 - Avvisning av klage på offentlig anskaffelse sendt fra Klagenemndssekretariatet
​RS 21/32 - Administrativt tilsvar på spørsmål fra Bygdelista
​RS 21/33 - Tilbakemelding til kontrollutvalget på kommunestyrets behandling av forvaltningsrapport vedr. «Helsehussaken» 
​RS 21/34 - Presisering av opplysninger til Herøy Bygdeliste vedr. forsikringer
​RS 21/35 - Forprosjekt - nytt basseng
​RS 21/36 - Skjenkebevilling - enkeltanledning
​RS 21/37 - Tilskudd til politiske partier 2021
​RS 21/38 - Referat fra møte i Brasøy grendeutvalg
​RS 21/39 - Møtereferat Brasøy grendeutvalg
​RS 21/40 - Ballbingen Seløy
RS 21/41 - Godkjenning av møteprotokoll valgstyret 08.06.21
RS 21/42 - Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 15.06.21
RS 21/43 - Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 24.08.21

I tillegg blir det orientering om havvind ca. 11.30

Møtet blir overført på Kommune-TV.

Du finner dokumentene ved å trykke her.