Tirsdag 22. februar 2022 kl. 10.00 avholdes det kommunestyremøte i kommunestyresalen på rådhuset.

Saksliste:
PS 22/02 - Behandling av etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Herøy kommune
PS 22/03 - Eierskapsmelding Herøy kommune 2022
PS 22/04 - Rapport eierskapskontroll- og forvaltningsrevisjonsprosjekt [Herbo AS]
PS 22/05 - Avklaring. Trafikksikkerhetsutvalgets myndighet - delegasjon til teknisk hovedutvalg
PS 22/06 - Kommuneplangruppe for næring og samfunnsutvikling - nytt medlem
PS 22/07 - Planforslag detaljregulering Skardsøya masseuttak 2. gangs behandling 
PS 22/08 - Kommunalt avløpsanlegg for Herøy maritime næringspark - Hestøya
PS 22/09 - Nytt basseng - Unntatt offentlighet, Offl. 23 3. ledd
PS 22/10 - Referatsaker

RS 22/01 - 22/831-6 Svar på anmodning om å se på Statsforvalteren i Nordlands lovlighetskontrollvedtak 300721 - Herøy kommunestyrets vedtak i helsehussaken
RS 22/02 - Avvisning - krav om lovlighetskontroll - søknader til kommunalt næringsfond
RS 22/03 - Betenkning vedr søknader og bevilling til Færøyvågen AS og Færøy eiendom AS
RS 22/04 - Tildeling i næringssaker etter søknader fra Færøy Eiendom A.s. og Færøyvågen A.s
RS 22/05 - Referat fra møte i grendeutvalget på Husvær 12.01.22
RS 22/06 - Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 25.01.22 
RS 22/07 - Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 19.01.22
RS 22/08 - Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 14.12.21
RS 22/09 - Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 14.12.21
RS 22/10 - Godkjenning av møteprotokoll mangfoldsrådet 13.12.21

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her

Formannskapsmøte før kommunestyremøtet
I forkant av kommunetyremøte skal det avholdes et formannskapsmøte der en sak skal behandles unntatt offentlighet.
PS 13/2022: Nytt basseng - Unntatt offentlighet Offl. §23 3. ledd