Tirsdag 29. mars 2022 kl. 10.00 avholdes det kommunestyremøte i kommunestyresalen på rådhuset.

Orienteringer:
- Helgeland Kraft
- Prosedyrer og rutiner når brannalarmen går

I tillegg vil ordfører orientere kort i forbindelse med forestående generalforsamlinger i Petter på skjæret, Herøy ASVO og Herbo

Saksliste:
PS 22/11 - Oppstartsvedtak - rullering av kommunens kystsoneplan
PS 22/12 - Kapasitet og tilgjengelighet for rask bosetting av flyktninger
PS 22/13 - Rekrutteringstiltak for lærere
PS 22/14 - Renovasjonsgebyr 2022 - kommunalt tillegg
PS 22/15 - Referatsaker

RS 22/11 - Årsmelding 2021 Råd for eldre og funksjonshemmede
RS 22/12 - Ny lufthavn Mo i Rana – uttalelse. Kopi av brev sendt Vefsn kommune
RS 22/13 - Uttalelse angående ny vurdering av markedsadgang, lønnsomhet og ringvirkninger ved bygging av ny lufthavn i Mo i Rana.
RS 22/14 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll råd for eldre og funksjonshemmede 21.03.22
RS 22/15 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll teknisk hovedutvalg 14.03.22
RS 22/16 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll valgnemnda 21.02.22 
RS 22/17 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll administrasjonsutvalget 15.02.22
RS 22/18 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll teknisk hovedutvalg 14.02.22
RS 22/19 - Offentlig møteprotokoll formannskapet 15.03.22
RS 22/20 - Offentlig møteprotokoll formannskapet 22.02.22
RS 22/21 - Offentlig møteprotokoll kommunestyret 22 02 22
RS 22/22 - 

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her