Tirsdag 10. mai 2022 kl. 10.00 avholdes det kommunestyremøte i kommunestyresalen på rådhuset

Orienteringer:
- Ungdomsrådet i Herøy
- Barnevernstjenesten i HALD
- HERBO AS

Saksliste:
PS 22/18 - Anmodning om kommunal garanti - Herbo AS
PS 22/19 - Søknad om ekstra budsjettmidler til finansiering av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
PS 22/20 - Sluttbehandling av renovasjonsforskriften
PS 22/21 - Videreutvikling av spesialiserte, tverrfaglige og intensive rehabiliteringstjenester på Helgeland
PS 22/22 - Organisering av dispensasjonssøknader etter Plan- og bygningsloven
PS 22/23 - Referatsaker

RS 22/23 - Forventning om at kreftkirurgien skal tilbakeføres til hovedsykehuset fra Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna,Vefsn, Vega og Vevelstad.
RS 22/24 - Biskopens visitasforedrag etter visitas i Herøy og Dønna mars 2022
RS 22/25 - Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023
RS 22/26 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 19.04.22
RS 22/27 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 29.03.22

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her