Tirsdag 21. juni 2022 kl. 10.00 avholdes det kommunestyremøte i kommunestyresalen på rådhuset.

Saksliste:
PS 24/2022 - Søknad fra Ocean Cluster Helgeland - Økonomisk støtte til å gjennomføre en ringvirkningsanalyse av etablering av havvind på Helgeland
PS 25/2022 - Søknad om midler fra NFD til ungdomsfiskel
PS 26/2022 - Anmodning om kommunal garanti - Herbo AS
PS 27/2022 - Rapport forvaltningsrevisjon og eierskapsprotokoll SHMIL IKS
PS 28/2022 - Fastsetting av planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 Herøy kommune
PS 29/2022 - Årsberetning og regnskap 2021 Herøy kommune
PS 30/2022 - Tertialrapport per 30. april 2022
PS 31/2022 - Revisjon av vedtekter, Næringsfond II
PS 32/2022 - Hovedplan avløp
PS 33/2022 - Økonomireglement for Herøy kommune
PS 34/2022 - Delegeringsreglement Herøy kommune
PS 35/2022 - Referatsaker

Referatsaker
RS 28/2022: Tilskudd til politiske partier 2022
RS 29/2022: Er 65+ utgått på dato?
RS 30/2022: Åpent brev vedrørende tilbakeføring av kreftkirurgi til Helgelandssykehuset
RS 31/2022: Kjøp av nye bannere
RS 32/2022: Interpellasjon
RS 33/2022: Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 27.04.22
RS 34/2022: Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 10.05.22
RS 35/2022: Signert : Godkjenning av møteprotokoll 18.05.22
RS 36/2022: Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 08.06.22

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her