Tirsdag 27. september 2022 kl. 09.00 avholdes det kommunestyremøte i kommunestyresalen på rådhuset.

Saksliste:
PS 36/2022 - Klagebehandling - søknad om dispensasjon for molo, båtoppsett og flytekai - Tennvalen
PS 37/2022 - Søknad om støtte til Horva 2022
PS 38/2022 - Anmodning om kommunal garanti til Herbo AS - korrigering av varighet
PS 39/2022 - Valg av barne- og ungdomsråd 2022-2024
PS 40/2022 - Etablering av helsefellesskap Helgeland
PS 41/2022 - Helgeland interkommunalt politisk råd - revidering av samarbeidsavtale
PS 42/2022 - Reglement kommunestyret Herøy kommune
PS 43/2022 - Referatsaker

Referatsaker
RS 37/2022 - Lovlighetskontroll av vedtak i sak 22/20
RS 38/2022 - Spørsmål ang. svar i kommunestyret
RS 39/2022 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemmede 13.06.22
RS 40/2022 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 21.06.22
RS 41/2022 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 08.08.22
RS 42/2022 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 30.08.22
RS 43/2022 - Protokoll fra generalforsamling 19.04.22 Herøy ASVO AS
RS 44/2022 - Protokoll fra generalforsamling 25.05.22 Herøy ASVO AS
RS 45/2022 - Protokoll fra generalforsamling i Herbo

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her