Arbeiderpartiets gruppe - 12 medlemmer

Arnt Frode Jensen_150x179.jpeg

Ordfører Arnt Frode Jensen

Elbjørg Larsen_150x169.jpeg

Varaordfører Elbjørg Larsen

Arnt Erling Paulsen_150x183.jpeg

Arnt Erling Paulsen

Laila Furu Vold_150x181.jpeg

Laila Furu Vold

Jan Tore Theimann_150x176.jpeg

Jan Tore Theimann

Sissel Eide Knutsen_150x170.jpg

Sissel Eide Knutsen

Britt Anne Karlsen_150x175.jpeg

Britt Anne Karlsen

Beate Mari Pettersen_150x168.jpeg

Beate Mari Pettersen

Steinar Furu_150x170.jpeg

Steinar Furu

Odd Kåre Larsen_150x176.png

Odd Kåre Larsen

Stine Mari S. Marthinussen_150x171.jpeg

Stine Mari S. Marthinussen

Espen Storholm_150x167.jpeg

Espen Storholm

Arbeiderpartiets gruppe - varamedlemmer

 • Alf Rune Olsen
 • Mariann Lundestad
 • Mariann Rønneberg
 • Knut Prestø
 • Olaf Paulsen
 • Gunvald Pettersen
 • Olaf Petter Pettersen
 • Svend Morten Reinertsen
 • Agnes Eline Sanderøy Pedersen
 • Rigmor Andrea Paulsen
 • Olav Andreas Ødegaard Herseth

Fremskrittspartiets gruppe - 1 medlem

Silje Morskogen_150x168.jpeg

Silje Morskogen

 

Silje Morskogen

Fremskrittspartiet - varamedlemmer

 • Monica Zahl
 • Kenneth Johansen
 • Andre Lund
 • Tanja Jakobsen
 • Per Richard Bringsli

Uavhengig

Vegar Dalen_150x173.jpeg

Vegar Dalen

 

Silje Morskogen

 

Fellesliste for Høyre og Venstre - 2 medlemmer

Yngve Magnussen_150x178.jpeg

Yngve Magnussen

Oddrun S. Dahlheim_150x156.jpeg

Oddrun P. S. Dahlheim

Fellesliste for Høyre og Venstre - varamedlemmer

 • Eivind Moe
 • Istvan Heiszter
 • Lars Norum
 • Svein Eriksen
 • Paula Karin Nyrud

Senterpartiet - 2 medlemmer

Jim Dahl_150x193.jpeg

Jim Dahl

Øyvind E Kvale_150x167.jpeg

Øyvind E. Kvale

Senterpartiet - varamedlemmer

 • Kirsti Johanne Jakobsen Karlsen
 • Einar Albert Frismo
 • Torgeir Lenning
 • Bente Helen Karlsen
 • Tor Karstein Angel

Sosialistisk Venstreparti - 1 medlem

Anita Rønneberg_150x174.jpeg

Anita Rønneberg

Sosialistisk Venstreparti - varemedlemmer

 • Kirsti Iversen
 • Bodil Iren Pettersen
 • Ingrid Johansen
 • Rolf Jørgensen

 1aK F 4PJ 7cBm 32CUNiyI 2GAAAAAElFTkSuQmCC