Oversikt over kontaktpersoner ved viltpåkjørsler i Herøy

Ettersøksgruppa i Herøy  for perioden 01. 02 2016 - 01.02.2020

HERØY - Kornelius Dahl, leder i Herøy med godkjent ettersøkshund tlf. 95146297

HERØY - Olaf Paulsen tlf. 99739635

I utgangspunktet skal ettersøksgruppene dekke sine kommuner, men det legges opp til

samarbeid mellom ettersøksgruppene i Herøy og Dønna ved behov.

Kornelius Dahl er per dags dato den eneste som disponerer godkjent ettersøkshund.

Ved behov for assistanse fra Dønna kan Karsten Vang kontaktes på mob. 926 08 336