Alle kan fremme forslag til kandidater og vi oppfordrer spesielt kommuner, landbruksrådgivningen og faglagene til å komme med forslag på minst en kandidat. Flere kan gjerne gå sammen om ett forslag.

Du finner mer informasjon om prisen og hvordan du kan sende inn forslag ved å trykke her.