Formannskapet vedtok i møte 10.juni tildeling av kulturmidler til lag og foreninger:

Kulturmidler 2014
Istvan Heiszter 1.000,-
KFUK-KFUM speiderne 11.000,-
Tennas vel 3.000,-
Øksningan ungdomslag 3.000,-
Utstyrsbanken Herøy 0,-
Herøy volley 2.000,-
Eldretrimmen 1.000,-
Herøy røde kors - omsorg 1.000,-
Bukkholmen velforening 4.000,-
Herøy seniordansegruppe 1.000,-
Forsamlingshuset Valhall 1.000,-
Husvær bedehus 1.000,-
Staulen grendelag 1.000,-
Herøy idrettslag 40.000,-
Norges blindeforbund 3.000,-
Færøy velforening 2.000,-
Ungdomslaget Fremad - Seløy 3.000,-
Herøy musikkorps 8.000,-
Herøy pensjonistforening 1.000,-
Skibbåtsværs venner 3.000,-
Herøy ungdomslag 3.000,-
Åsen velforening 2.000,-
Totalt 95.000,-