Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Herøy kommune kan søke tilskudd.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle.

Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:
Idrett- og friluftsliv, barne- og ungdomsaktiviteter, tiltak til funksjonshemmede, forsamlingshus, historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende, allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid med mere.

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Herøy kommune, servicekontoret, men alle oppfordres til å søke elektronisk via Herøy kommunens hjemmeside.

Søknad leveres elektronisk eller sendes Herøy kommune, servicekontoret, Silvalveien 1 8850 Herøy eller som e- post: post@heroy-no.kommune.no  innen 30. april 2018.

Trykk her for å søke elektronisk.